Delta Lloyd overlijdensrisoverzekering

Waar is deze verzekering voor?
Als u plotseling overlijdt, dan valt uw inkomen weg. Dit heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Met de overlijdensrisico-verzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen of studiekosten betalen.

Wat verzekeren we?

We verzekeren dat uw nabestaanden een bedrag krijgen als u overlijdt voor een bepaalde datum. Als u overlijdt na deze datum, krijgen uw nabestaanden geen geld. U kunt de verzekering afsluiten voor uw eigen overlijden. En voor het overlijden van een ander persoon, zoals uw partner. Sluit u de verzekering af voor u en uw partner samen en overlijdt één van de twee? Dan krijgt de ander direct het afgesproken bedrag. Het bedrag kan in één keer worden uitgekeerd. Of in termijnen. Bij uitkering kan het zijn dat u belasting betaalt over het verkregen bedrag.

Hoe hoog is de uitkering?

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert en dus hoe hoog de uitkering is. En u bepaalt ook zelf hoe lang u deze verzekering neemt. De verzekering stopt uiterlijk wanneer u 72 wordt.

Wat kost deze verzekering?

Hoeveel premie u betaalt, hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld van de hoogte van het bedrag dat betaald wordt als u overlijdt. Maar ook van uw leeftijd. En hoe lang u deze verzekering neemt. Wanneer u niet rookt krijgt u van ons korting op uw premie. De minimale premie is 5 euro per termijn. U kunt de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen.

Zijn er nog bijzondere voorwaarden?

De overlijdensrisicoverzekering van Delta Lloyd keert geen waarde uit bij voortijdige beëindiging van de verzekering. Wel kan in sommige gevallen de verzekering premievrij worden voortgezet.

Is er een enbloc clausule?

Delta Lloyd heeft geen enbloc clausule. Dit betekent dat zij de voorwaarden en premie van de overlijdensrisicoverzekering niet eenzijdig kunnen aanpassen zonder uw toestemming.

Wilt u deze verzekering?

Klik hier een vraag een offerte aan!