REAAL overlijdensrisicoverzekering

De afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland sterk gedaald. Sinds 2002 is er een gemiddelde daling van bijna 45%. En dat is natuurlijk goed nieuws, zeker in deze financieel lastige tijden. In 2011 kozen 70.000 nieuwe klanten voor deze ORV en daarmee is REAAL de meest gekozen verzekeraar van Nederland.

Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering kiest u wie er verzekerd is. Dit kunt u zelf zijn of iemand anders. Als de verzekerde overlijdt betaalt REAAL het verzekerde bedrag uit aan de op de polis vermelde begunstigde. Bij het aanvragen van de polis kunt u zelf kiezen wie dit is. Ook is het mogelijk de dekking uit te breiden met een kinderdekking en een vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.

Als u niet rookt of minimaal 2 jaar gestopt bent met roken, krijgt u ook nog eens een mooie niet rokerskorting bij REAAL van maar liefst 50%. Wie gezond leeft, betaalt dus minder premie.

Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af voor een langere termijn. Doordat REAAL geen en-bloc clausule kent heeft u bij REAAL de zekerheid dat de prijs in deze periode niet verandert. Dat is wel zo prettig.

Veel mensen denken dat ze vast zitten aan hun overlijdensrisicoverzekering wanneer deze gekoppeld is aan de hypotheek. Dit is niet waar. De overlijdensrisicoverzekering opnieuw aanvragen is gewoon mogelijk, ook in combinatie met uw hypotheek.

Uw gezondheid: gezondheidsverklaring of keuring?

Om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, wil REAAL net als iedere andere verzekeraar meer weten over de gezondheid van u, nu en in het verleden. Zo kunnen zijn een inschatting maken van het overlijdensrisico. Wat REAAL wil weten hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag en de aanvullende dekking. Dat bepaalt ook welke ‘gezondheidswaarborgen’ nodig zijn: bijvoorbeeld of u alleen een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen of dat u een medisch onderzoek door een arts moet ondergaan.

Bent u benieuwd hoeveel u kwijt bent voor een overlijdensrisicoverzekering zonder provisie vergelijk dan direct hier uw overlijdensrisicoverzekering. Het uitbrengen van een offerte gebeurd altijd kosteloos.

Delta Lloyd overlijdensrisoverzekering

Waar is deze verzekering voor?
Als u plotseling overlijdt, dan valt uw inkomen weg. Dit heeft gevolgen voor uw nabestaanden. Met de overlijdensrisico-verzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag. Hiermee kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen of studiekosten betalen.

Wat verzekeren we?

We verzekeren dat uw nabestaanden een bedrag krijgen als u overlijdt voor een bepaalde datum. Als u overlijdt na deze datum, krijgen uw nabestaanden geen geld. U kunt de verzekering afsluiten voor uw eigen overlijden. En voor het overlijden van een ander persoon, zoals uw partner. Sluit u de verzekering af voor u en uw partner samen en overlijdt één van de twee? Dan krijgt de ander direct het afgesproken bedrag. Het bedrag kan in één keer worden uitgekeerd. Of in termijnen. Bij uitkering kan het zijn dat u belasting betaalt over het verkregen bedrag.

Hoe hoog is de uitkering?

U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert en dus hoe hoog de uitkering is. En u bepaalt ook zelf hoe lang u deze verzekering neemt. De verzekering stopt uiterlijk wanneer u 72 wordt.

Wat kost deze verzekering?

Hoeveel premie u betaalt, hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld van de hoogte van het bedrag dat betaald wordt als u overlijdt. Maar ook van uw leeftijd. En hoe lang u deze verzekering neemt. Wanneer u niet rookt krijgt u van ons korting op uw premie. De minimale premie is 5 euro per termijn. U kunt de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen.

Zijn er nog bijzondere voorwaarden?

De overlijdensrisicoverzekering van Delta Lloyd keert geen waarde uit bij voortijdige beëindiging van de verzekering. Wel kan in sommige gevallen de verzekering premievrij worden voortgezet.

Is er een enbloc clausule?

Delta Lloyd heeft geen enbloc clausule. Dit betekent dat zij de voorwaarden en premie van de overlijdensrisicoverzekering niet eenzijdig kunnen aanpassen zonder uw toestemming.

Wilt u deze verzekering?

Klik hier een vraag een offerte aan!