Wel of geen provisie bij een overlijdensrisicoverzekering

Vanaf 1 januari 2013 is provisie op alle levensverzekeringen, dus ook overlijdensrisicoverzekeringen, niet meer toegestaan door het Ministerie van Financien. Hierdoor zult u als consument advieskosten moeten betalen aan een adviseur voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering.

Is deze verandering positief of negatief?

In de meeste gevallen zal deze verandering positief uitpakken doordat de verdiensten van de adviseur op deze verzekeringen drastisch omlaag gaan. Wij geven u even een voorbeeld van familie de Vries.

Familie de Vries dient voor hun nieuwe hypotheek een overlijdensrisicoverzekering voor 30 jaar af te sluiten van € 100.000,- en dient hiervoor € 50,- per maand te betalen. In de oude situatie ontvangt de adviseur van de verzekeraar gemiddeld 160% aan provisie van de premie die u als klant in het eerste jaar betaald. In dit geval zou dat neerkomen op € 960,- aan provisie. Dit bedrag zit verrekend in uw maandpremie, dus in principe heeft u daar niet direct last van. Doordat in de nieuwe situatie de provisie niet meer in de premie mag worden opgenomen is de nieuwe premie een stuk lager namelijk € 41,- per maand. Dit scheelt per jaar € 108,- aan premie. U heeft natuurlijk wel de advieskosten van € 175,- die u als klant eenmalig aan de adviseur dient te betalen. In een overzicht komt dit als volgt eruit te zien.

Zoals u ziet levert deze maatregel u als consument over de gehele looptijd een ruim financieel voordeel op. Wel moet u opletten dat u een adviseur vindt die niet teveel advieskosten in rekening brengt. Momenteel liggen de advieskosten tussen de € 175,- en € 750,-.

Bent u benieuwd hoeveel u kwijt bent voor een overlijdensrisicoverzekering zonder provisie vergelijk dan direct hier uw overlijdensrisicoverzekering. Het uitbrengen van een offerte gebeurd altijd kosteloos.